icon title  Sản phẩm bullet CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG bullet Nhà Thờ Họ Nguyễn Quang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình sử dụng sơn gỗ nano CROMA_Germany

Nhà Thờ Họ Nguyễn Quang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình sử dụng sơn gỗ nano CROMA_Germany

Mã sản phẩm: #402
Giá:  Liên hệ

Nhà Thờ Họ Nguyễn Quang.
Chất liệu : Gỗ Lim Lào và sơn gỗ nano Croma_Germany
Địa điểm : xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

 

Nhà thờ họ với 9 bậc đá

 Công trình với chức năng là nơi tiếp khách, ngồi trà nước khi con cháu và mọi người trong họ tộc đoàn tụ. Ngôi nhà có cấu trúc 5 gian, hiên thông, cửa bức bàn toàn bộ. Kết cấu ngôi nhà là kết cấu kẻ truyền được giản lược đơn giản từ kết cấu của kiển trúc truyền thống.