CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG
icon title  Sản phẩm bullet CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

CHÙA VĂN MÔN ĐƯỢC SƠN TOÀN BỘ NGÔI CHÙA BẰNG SƠN NANO CỦA ĐỨC NĂM 2019

Thi công sơn gỗ của Công ty CP sơn nano Rhenocoll Việt Nam mang thương hiệu Cộng hòa Liên bang Đức.

Nhà Thờ Họ Nguyễn Quang.
Chất liệu : Gỗ Lim Lào và sơn gỗ nano Croma_Germany
Địa điểm : xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, Thái Bình.