KEO NHIỆT MÀU TRẮNG TRONG BOSTIK T7640N VÀ MÀU VÀNG BOSTIK T9338(THƯƠNG HIỆU_BOSTIK GERMANY)
icon title  Sản phẩm bullet KEO NHIỆT MÀU TRẮNG TRONG BOSTIK T7640N VÀ MÀU VÀNG BOSTIK T9338(THƯƠNG HIỆU_BOSTIK GERMANY)

HỆ KEO NHIỆT DẠNG HẠT MÀU VÀNG THƯƠNG HIỆU CON CÁ SẤU BOSTIK_GERMANY CHUYÊN DÁN DÍNH CHO GỖ, PVC, COMPOSITE. SỬ DỤNG BẰNG SÚNG RA NHIỆT HOẶC BẰNG MÁY CÔNG NGHIỆP.

PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN MIỀN BẮC BỞI CÔNG TY TNHH SMART BOND

HIỆN CÔNG TY ĐANG CẦN MỞ HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CÁC TỈNH MIỀN BẮC VỚI CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CAO KÈM NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO ĐẠI LÝ.

KEO NHIỆT T9338 (NHIỆT THẤP TỪ 165-180)

HỆ KEO NHIỆT DẠNG HẠT MÀU TRẮNG TRONG THƯƠNG HIỆU CON CÁ SẤU " BOSTIK_GERMANY" CHUYÊN DÁN DÍNH CÁC LOẠI CHO GỖ, PVC VÀ COMPOSITE. SỬ DỤNG BẰNG SÚNG RA NHIỆT HOẶC BẰNG MÁY CÔNG NGHIỆP.

PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN MIỀN BẮC BỞI CÔNG TY TNHH SMART BOND

HIỆN CÔNG TY ĐANG CẦN MỞ HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CÁC TỈNH MIỀN BẮC VỚI CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CAO KÈM NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO ĐẠI LÝ.

KEO NHIỆT BOSTIK 7640N - NHIỆT CAO TỪ 180 - 220