SƠN NANO CHO GỖ NỘI NGOẠI THẤT
icon title  Sản phẩm bullet SƠN NANO CHO GỖ NỘI NGOẠI THẤT

Sơn lót hệ nước Sealer 704 màu lấp vân gỗ nằm trong bộ sản phẩm sơn thân thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu

Sơn lót hệ nước Sealer 704 màu trong nằm trong bộ sản phẩm sơn thân thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu,

Sơn phủ RHENOCOLL có bề mặt trong, có khả năng phối trộn với các tinh mầu hệ nước tạo ra các loại bề mặt với màu sắc phong phú

Sơn bóng mờ (sơn phủ) Topcoat là thành công vượt trội của RHENOCOLL